Obrázek č. 1 Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4 Obrázek č. 5 Obrázek č. 6 Obrázek č. 7 Obrázek č. 8 Obrázek č. 9 Obrázek č. 10 Obrázek č. 11

design, výroba, instalace
světelné i nesvětelné reklamy

„Ostatní vyrábějí reklamy,
my tvoříme design.”

Design

Naše reklamy jsou v souladu s náročnými představami architektů, uživatelů a vlastníků objektů. Zaměřují se na designové řešení vztahu mezi logem, korporátním stylem společnosti a architekturou. Uplatňují se na historických i moderních budovách i v jejich okolí.

„Dobrý design přináší užitek a klientelu”

 • zajímavé světelné efekty
 • originální grafické řešení
 • design reklamy v prostředí budov
 • působivost marketingového účinku
 • analýzy reklamních prostředků

Exteriér

Exteriér

Exteriér

Na loga v exteriéru jsou kladeny vysoké technické nároky. Při jejich realizaci používáme systémově sladěné materiály nejvyšší kvality, aby výrobky měly dlouhou životnost a bylo možné na ně poskytovat dlouhodobé záruky. Vycházíme z promyšleného výrobního procesu zaměřeného na detaily. Velkou pozornost věnujeme ekologickému chování a bezpečnosti práce ve výrobě i při montážích.

„Špičkové produkty pro náročné investory”

 • sjednocení architektonického výrazu a firemního stylu
 • dokonalý design a jeho začlenění do architektury
 • kvalitní materiály a jejich technologické zpracování
 • rovnoměrnost světelného toku
 • optimální jasové hodnoty

Interiér

Interiér

Interiér

Firemní interiéry jsou velmi efektivním místem navázání kontaktů vyžadujícím zpravidla individuální řešení. Zde dochází k propojení vize architektů, reklamních designérů a představ investora. Zvláštní pozornost se zaměřuje na recepce a další reprezentační místnosti. Cílem značení interiérů je vytvoření jedinečné atmosféry odpovídající firemnímu stylu společností.

„Víme, jak věci dělat lépe”

 • propojení firemního stylu s individuálním řešením
 • reprezentativní prostředky komunikace
 • netradiční, unikátní formy
 • precizní zpracování v každém detailu
 • využití zajímavých a ušlechtilých materiálů

Informační systémy

Informační systémy

Informační systémy

Informační a orientační systémy zahrnují analýzu pohybu lidí v objektech. Jejich výroba vyžaduje vhodnou volbu materiálů a práci s prostorem. Navrhujeme parametry takových systémů se zřetelem na maximální vizuální komfort. Instalace v exteriéru i interiéru musí vytvářet přehledný celek i obsahovat vhodný estetický výraz.

„Dialog prostřednictvím reklamy”

 • firemní pylony, totemy, třepetalky, mapy
 • exteriérové a interiérové panely, firemní štíty
 • značení pater, dveří, pracovišť
 • jmenovky, symboly
 • technické a orientační piktogramy