Reference - Informační systémy

A7 Office Center
Praha Holešovice

A7 Office Center - Obrázek

A7 Office Center
Praha Holešovice

Naše společnost vytvořila v areálu A7 Office Center unikátní design prvků informačního systému, který propojuje prostředí původní klasické architektury s moderní výstavbou.
     Rozsáhlá zakázka zahrnuje označení budov, informační systém, mapové exteriérové totemy, velkoplošný fasádní panel a fóliové polepy velkých skleněných ploch.
    Hlavním prvkem informačního systému jsou tabule vyrobené z tvrzeného skla s aplikovanými řezanými fóliemi. Kotvení zajišťují distanční šrouby z nerezi.
    Naše společnost je rovněž autorem firemního loga.

LETIŠTĚ
Pardubice, České Budějovice

LETIŠTĚ - Obrázek

LETIŠTĚ
Pardubice, České Budějovice

Reklamní a designová práce na Letišti Jana Kašpara v Pardubicích a Letišti České Budějovice zahrnovala dodávku hlavních nápisů v exteriérech a informačních systémů v interiérech.
    V rámci zadání jsme vyvinuli originální Al profil určený pro prosvětlené boxy. Hloubka profilu 55mm umožňuje vyrobit úzký displej, snadnou demontáž čelní desky a současně zajišťuje dostatečný světelný rozptyl pro rovnoměrné prosvětlení matnice informačních boxů. Grafika textů i symbolů je tvořena řezanými translucentními fóliemi a prosvětlena LED.

MĚSTSKÁ PLAVECKÁ HALA
Louny

MĚSTSKÁ PLAVECKÁ HALA - Obrázek

MĚSTSKÁ PLAVECKÁ HALA
Louny

Budova Městské plavecké haly v Lounech je moderní novostavbou, která získala ocenění Stavba roku 2021.
    Požadavky na vytvoření originálního informačního systému obsahovaly pravidla určená architektem. Grafické  zpracování systému vychází z využití symbolu bubliny a jednotného typu písma v různých řezech.
Orientační tabulky jsou vyrobeny z lepeného skla a upevněny na distančních šroubech. Grafika je aplikována z rubové strany pro potřeby údržby. Nosným materiálem celého projektu je sklo, které evokuje vodní hladinu. Výběr materiálů zohlednil vysokou vlhkost prostředí.

GYMNÁZIUM A SOŠ Dr. Václava Šmejkala
Ústí nad Labem

GYMNÁZIUM A SOŠ Dr. Václava Šmejkala - Obrázek

GYMNÁZIUM A SOŠ Dr. Václava Šmejkala
Ústí nad Labem

Pro GYMNÁZIUM A SOŠ Dr. Václava Šmejkala v  Ústí nad Labem byl vyroben jednotný informační systém. Zadání práce na systému obsahovalo požadavek na možnost snadné výměny aktuálních informací a použití materiálu Silbonit, který je využit v architektuře celé budovy.
     Vytvořili jsme originální typ informačních tabulek kombinující lehký průhledný plast s robustním obkladovým materiálem a potiskem. V informačním systému se střídají flexibilní tabulky se statickými, kde jsou natištěny origiální piktogramy. Prvky tvoří jednotný celek, který je součástí architektonického řešení.

TECHNICKÁ UNIVERZITA, budova G
Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA, budova G - Obrázek

TECHNICKÁ UNIVERZITA, budova G
Liberec

Moderní pojetí budovy technické univerzity vytváří příjemnou a podnětnou atmosféru. Zadání projektu na provedení  informačního systému bylo velmi specifické. Prvky systému  a grafické doplňky jsou vyřezány ze speciální fólie Wallart aplikované přímo na betonové stěny.
    Hlavním tématem grafických prvků v interiéru se stalo logo budovy. Jeho opakováním v horizontálních a vertikálních liniích vznikla zajímavá grafika,  která byla instalována na skleněné plochy pro jejich zvýraznění.
Součástí zakázky byla dodávka exteriérových log v podobě malbou vytvořeného loga na fasádě a mosazného sloupu u vchodu do budovy.