Informační systémy

Exteriér

Informační systémy

Informační a orientační systémy zahrnují analýzu pohybu lidí v objektech. Jejich výroba vyžaduje vhodnou volbu materiálů a práci s prostorem. Navrhujeme parametry takových systémů se zřetelem na maximální vizuální komfort. Instalace v exteriéru i interiéru musí vytvářet přehledný celek i obsahovat vhodný estetický výraz.

„Dialog prostřednictvím reklamy”

  • firemní pylony, totemy, třepetalky, mapy
  • exteriérové a interiérové panely, firemní štíty
  • značení pater, dveří, pracovišť
  • jmenovky, symboly
  • technické a orientační piktogramy